contact

Protectia datelor

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Travel Medical Solutions, cu sediul in Bucuresti, sector 4, blvd.Timisoara nr25, sc1, ap1 reprezentata prin Popa Carmen Denisa are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori alte persoana.

Scopul colectării datelor este: obtinerea de a doua opinie medicala de la spitalele partenere, promovare de servicii si produse adresate clientilor personae fizice si promovarii ofertelor prin mijloace de marketing direct.

Sunteţi/ obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare procesarii solicitarii Dumneavoastra. Refuzul dvs. determină imposibilitatea concretizarii serviciului solicitat.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai administratiei societatii Travel Medical Solutions.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la punctul de lucru str.Dionise Lupu nr 50, et1, ap3, sector1, email: info@travel-medical.ro De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră vor fi transferate în strainatate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Nota:

(*)Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (prelucrari facute de servicii financiare si fiscal,de politie, de justitie, Securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un character obligatoriu ; orice persoana are deasemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare ,prelucrarii datelor sale personale in scopuri de marketing direct.